قیمت باطری ماشین و قیمت روز باتری خودرو

لیست تعمیرکاران خودرو در تهران

قیمت باطری ماشین

در این صفحه از استاده قصد داریم به بررسی قیمت باطری ماشین بپردازیم و لیستی از قیمت بهترین باتری‌های موجود در بازار به شما عزیزان ارائه دهیم. به طور کلی باتری‌های خودروی موجود در بازار به باتری‌های ایرانی، خارجی، اتمی و باتری اسیدی تقسیم‌بندی می‌شوند.

لیست قیمت باطری ماشین

در این قسمت از مقاله قصد داریم به همراهی شما عزیزان قیمت باطری ماشین تولیدی کارخانه‌های گوناگون را بررسی نماییم. مهم‌ترین و پرطرفدارترین کارخانه‌های سازنده‌ی باتری ماشین به همراه برندهای مختلف آنها به شرح زیر می‌باشند:

کارخانه سازنده برندهای معروف تولیدی
صبا باتریواریان،سهند،نیو آرمو
سپاهان باتریاتمیک،اوربیتال،سوزوکی
برنا باتریگلوبال،ایاس،زیتکس
آذر باتریسولیفان،ویگور،آپادانا
نیرو گستران خراسانشارک،سیلور،سین
پاسارگاد صنعتپروتون،لیدر،هندل
دورنا باتری ارسارس،نوبل،پوشیتا
وایا باتریشادن،دوان،ریبال
ویستا الکتریکآرارات،پولو،اتم
آکو باتریتینو،کارپیل،کاما

لیست قیمت باطری ماشین واریان صبا باطری

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین به تومان
باتری 50 آمپر صبا واریان580.000
باتری 55 آمپر صبا واریان661.000
باتری 60 آمپر صبا واریان713.000
باتری 66 آمپر صبا واریان777.000
باتری 70 آمپر صبا واریان788.000
باتری 74 آمپر صبا واریان858.000
باتری 90 آمپر صبا واریان974.000
باتری 100 آمپر صبا واریان1.067.000
باتری 120 آمپر صبا واریان1.160.000

بهترین مارک باتری پراید چیست؟

لیست قیمت باطری ماشین اتمیک سپاهان باطری

نوع باطری ماشینقیمت به تومان
باتری  35 آمپر اتمیک672.000
باتری  45 آمپر اتمیک742.000
باتری  50 آمپر اتمیک756.000
باتری  55 آمپر اتمیک784.000
باتری  60 آمپر اتمیک840.000
باتری  66 آمپر اتمیک910.000
باتری  70 آمپر اتمیک980.000
باتری  74 آمپر اتمیک1.008.000
باتری  90 آمپر اتمیک1.288.000
باتری  100 آمپر اتمیک1.400.000
باتری  120 آمپر اتمیک1.638.000
باتری  150 آمپر اتمیک1.974.000
باتری  170 آمپر اتمیک2.198.000
باتری  190 آمپر اتمیک2.436.000
باتری  200 آمپر اتمیک2.548.000

لیست قیمت باطری ماشین اوربیتال وان سیلور سپاهان باطری

نوع باطری ماشین قیمت به تومان
باتری 35 آمپر اوربیتال وان سیلور710.000
باتری 45 آمپر اوربیتال وان سیلور784.000
باتری 50 آمپر اوربیتال وان سیلور799.000
باتری 55 آمپر اوربیتال وان سیلور828.000
باتری 60 آمپر اوربیتال وان سیلور888.000
باتری 66 آمپر اوربیتال وان سیلور962.000
باتری 70 آمپر اوربیتال وان سیلور1.036.000
باتری 74 آمپر اوربیتال وان سیلور1.065.000
باتری 90 آمپر اوربیتال وان سیلور1.361.000
باتری 100 آمپر اوربیتال وان سیلور1.480.000
باتری 120 آمپر اوربیتال وان سیلور1.731.000
باتری 150 آمپر اوربیتال وان سیلور2.086.000
باتری 170 آمپر اوربیتال وان سیلور2.323.000
باتری 190 آمپر اوربیتال وان سیلور2.575.000
باتری 200 آمپر اوربیتال وان سیلور2.693.000

لیست قیمت باطری ماشین سوزوکی سپاهان باطری

نوع باطری ماشین قیمت به تومان
باتری 35 آمپر سوزوکی753.000
باتری 45 آمپر سوزوکی832.000
باتری 50 آمپر سوزوکی847.000
باتری 55 آمپر سوزوکی879.000
باتری 60 آمپر سوزوکی942.000
باتری 66 آمپر سوزوکی1.020.000
باتری 70 آمپر سوزوکی1.099.000
باتری 74 آمپر سوزوکی1.130.000
باتری 90 آمپر سوزوکی1.444.000
باتری 100 آمپر سوزوکی1.570.000
باتری 120 آمپر سوزوکی1.821.000
باتری 150 آمپر سوزوکی2.182.000
باتری 170 آمپر سوزوکی2.433.000
باتری 190 آمپر سوزوکی2.684.000
باتری 200 آمپر سوزوکی2.826.000

لیست قیمت باطری ماشین اوربیتال پریمیوم سپاهان باطری

نوع باطری ماشین قیمت به تومان
باتری 35 آمپر اوربیتال پریمیوم787.000
باتری 45 آمپر اوربیتال پریمیوم869.000
باتری 50 آمپر اوربیتال پریمیوم885.000
باتری 55 آمپر اوربیتال پریمیوم918.000
باتری 60 آمپر اوربیتال پریمیوم984.000
باتری 66 آمپر اوربیتال پریمیوم1.066.000
باتری 70 آمپر اوربیتال پریمیوم1.148.000
باتری 74 آمپر اوربیتال پریمیوم1.180.000
باتری 90 آمپر اوربیتال پریمیوم1.508.000
باتری 100 آمپر اوربیتال پریمیوم1.640.000
بهترین باتری برای ماشین

لیست قیمت باطری ماشین اوربیتال EFB سپاهان باطری

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 50 آمپر اوربیتال EFB996.000
باتری 60 آمپر اوربیتال EFB1.128.000
باتری 70 آمپر اوربیتال EFB1.316.000
باتری 80 آمپر اوربیتال EFB1.541.000

لیست قیمت باطری ماشین سهند

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 50 اتمی سهند555.000
باتری 55 اتمی سهند630.000
باتری 60 اتمی سهند680.000
باتری 66 اتمی سهند745.000
باتری 70 اتمی سهند745.000
باتری 74 اتمی سهند785.000
باتری 90 اتمی سهند945.000
باتری 100 اسیدی سهند1.050.000
باتری 120 اسیدی سهند1.150.000
باتری 150 اسیدی سهند1.350.000
باتری 200 اسیدی سهند1.800.000

لیست قیمت باطری ماشین هندل

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 55 اتمی هندل550.000
باتری 60 اتمی هندل600.000
باتری 66 اتمی هندل660.000
باتری 70 اتمی هندل700.000
باتری 74 اتمی هندل740.000

لیست قیمت باطری ماشین پوما

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 55 آمپر پوما511.000
باتری 60 آمپر پوما533.000
باتری 70 آمپر پوما651.000
باتری 90 آمپر پوما835.000
باتری 100 آمپر پوما930.000

لیست قیمت باطری ماشین آرارات

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 55 آمپر آرارات360.000
باتری 62 آمپر آرارات405.000
باتری 66 آمپر آرارات430.000
باتری 74 آمپر آرارات483.000

لیست قیمت باطری ماشین تینو

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 50 اتمی تینو700.000
باتری 55 اتمی تینو750.000
باتری 60 اتمی تینو800.000
باتری 66 اتمی تینو870.000
باتری 70 اتمی تینو930.000
باتری 74 اتمی تینو950.000
باتری 90 اتمی تینو1.240.000
باتری 100 اتمی تینو1.350.000

لیست قیمت باطری ماشین کارپیل

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 50 اتمی کارپیل700.000
باتری 55 اتمی کارپیل750.000
باتری 60 اتمی کارپیل800.000
باتری 66 اتمی کارپیل870.000
باتری 70 اتمی کارپیل930.000
باتری 74 اتمی کارپیل950.000
باتری 90 اتمی کارپیل1.240.000
باتری 100 اتمی کارپیل1.350.000

لیست قیمت باطری ماشین گلوبال

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 35 اتمی گلوبال720.000
باتری 45 اتمی گلوبال830.000
باتری 50 اتمی گلوبال830.000
باتری 55 اتمی گلوبال860.000
باتری 60 اتمی گلوبال940.000
باتری 62 اتمی گلوبال960.000
باتری 66 اتمی گلوبال1.030.000
باتری 70 اتمی گلوبال1.120.000
باتری 74 اتمی گلوبال1.140.000
باتری 88 اتمی گلوبال1.340.000
باتری 90 اتمی گلوبال1.350.000
باتری 100 اتمی گلوبال1.500.000
باتری 120 اتمی گلوبال1.800.000
باتری 150 اتمی گلوبال2.240.000
باتری 170 اتمی گلوبال2.540.000
باتری 190 اتمی گلوبال2.800.000
باتری 200 اتمی گلوبال2.950.000

لیست قیمت باطری ماشین برنا

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 35 اتمی برنا670.000
باتری 45 اتمی برنا780.000
باتری 50 اتمی برنا770.000
باتری 55 اتمی برنا800.000
باتری 60 اتمی برنا870.000
باتری 62 اتمی برنا895.000
باتری 66 اتمی برنا970.000
باتری 70 اتمی برنا1.050.000
باتری 74 اتمی برنا1.070.000
باتری 88 اتمی برنا1.250.000
باتری 90 اتمی برنا1.270.000
باتری 100 اتمی برنا1.400.000
باتری 120 اتمی برنا1.690.000
باتری 150 اتمی برنا2.090.000
باتری 190 اتمی برنا2.690.000
باتری 200 اتمی برنا2.700.000

لیست قیمت باطری ماشین زیتکس

نوع باطری ماشینقیمت باطری ماشین
باتری 35 اتمی زیتکس720.000
باتری 45 اتمی زیتکس830.000
باتری 50 اتمی زیتکس830.000
باتری 55 اتمی زیتکس860.000
باتری 60 اتمی زیتکس940.000
باتری 62 اتمی زیتکس960.000
باتری 66 اتمی زیتکس1.030.000
باتری 70 اتمی زیتکس1.120.000
باتری 74 اتمی زیتکس1.140.000
باتری 88 اتمی زیتکس1.340.000
باتری 90 اتمی زیتکس1.350.000
باتری 100 اتمی زیتکس1.500.000
باتری 120 اتمی زیتکس1.800.000
باتری 150 اتمی زیتکس2.240.000
باتری 170 اتمی زیتکس2.540.000
باتری 190 اتمی زیتکس2.800.000
باتری 200 اتمی زیتکس2950000

عوامل موثر بر قیمت باطری ماشین

عوامل متفاوتی در تعیین قیمت‌گذاری قیمت باطری ماشین تاثیرگذار هستند. این موارد عبارت هستند از:

  • برند باطری ماشین
  • نوع فناوری استفاده شده در ساخت باطری ماشین
  • کیفیت باطری ماشین
  • سال تولید باطری ماشین
  • مدت زمان گارانتی
  • و در آخر نوع ماشین: قیمت باطری ماشین خودروهای گران قیمت و اسپرت و همچنین کامیون‌ها نسبت به خودروهای معمولی و موتورسیکلت‌ها بالاتر است.

همچنین شایان ذکر است باتری‌های خارجی (کره‌ای) نسبت به باتری‌های ایرانی عمدتا قیمت بالاتری دارند.

لیست قیمت باطری ماشین

معروف‌ترین و بهترین برندهای باطری ماشین خارجی به شرح زیر می‌باشند:

  • گلوبال کره جنوبی: گلوبال، راکت، نوا، چیتا و…
  • هیوندای کره جنوبی: انرسل، سولایت، ایندیگو، اوراستارت و…
  • اتلس بی ایکس کره جنوبی: اتلس، جگوار، تایگر، آلفالاین و…
  • دلکور کره جنوبی: دلکور، پوما، رویال، شارک و…

باتری‌ ماشین واریان صبا باتری، هایتک، راین، اسمارت، کاسپین، نیرو و… جز باتری‌های ارزان قیمت موجود در بازار می‌باشند.

مطالب مرتبط برای شما...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *