روش کار استاده

برای انجام خدمات تعمیر لوازم برقی منزل، تعمیر مبل، تعمیر صندلی، نقاشی ساختمان و نصب کاغذ دیواری فقط نیاز دارید با استاده تماس بگیرید تا کارشناسان استاده با راهنمایی کامل در زمینه تعمیرات مربوطه در کنار شما باشند. استاده با کنترل و نظارت مستقیم، ضمانت کیفیت خدمات را به شما ارائه خواهد داد.

استاده، در کنار شما است؛

مشاوره و راهنمایی به شما

کارشناسان با تجربه استاده با راهنمایی و مشاوره، برای انجام خدمات در کنار شما خواهند بود. برای مثال در خدماتی مثل تعمیر تلویزیون یا تعمیر مبل به شما گفته می‌شود که آیا تعمیر مبل یا تلویزیون شما به صرف است یا نه، از چه قطعه یا جنسی استفاده کنید بهتره، زمان دقیق برای انجام کار، و...

قیمت شفاف

قیمت گذاری همیشه برای کارهای خدماتی بزرگترین چالش بوده. استاده به شما قیمت شفاف اعلام می‌کند و اگر قیمت از چیزی که از اول به شما اعلام شده بیشتر شود، شما هیچ تعهدی به پرداخت اون هزینه ندارید.

یک مشاور اختصاصی در استاده دارید

شما برای انجام هر خدمتی در استاده یک مشاور اختصاصی دارید؛ مشاور شما، تجربه بالایی در زمینه کار شما دارد و مسئول انجام و پیگیری کار شما است. هر مشکلی یا اتفاقی در روند کار شما پیش بیاد فقط کافی ایت که به مشاور خودتون در استاده اطلاع دهید.

پرداخت هزینه بعد از انجام کار ( بدون پیش پرداخت )

خدمات نقاشی ساختمان، کاغذ دیواری، تعمیر مبل و تعمیر صندلی استاده شامل ویژگی پرداخت بعد از انجام کار است. بعد از اینکه کار به شما تحویل داده شد و شما از کیفیت خدمت انجام شده راضی بودید، هزینه کامل را پرداخت می‌کنید. ( در صورت ایجاد مشکل و نارضایتی، کارشناس شما یا کارشناس دیگری پیگیر مشکل/مشکلات خواهد بود )

بازدید و کارشناسی رایگان

خدماتی که نیاز به کارشناسی/بازدید در محل داشته باشند ( مثل: نقاشی ساختمان، نصب کاغذ دیواری، تعمیر مبل ) به صورت رایگان از طرف سرویس‌کارهای استاده انجام می‌شوند.

فرایندهای شفاف

اعلام فرایندهای شفاف از طرف استاده قبل از انجام هر کاری می‌تواند دید خوبی درباره انجام آن خدمت به شما بدهد. مثال زیر مراحل تعمیر مبل در استاده است.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

دستورالعمل‌های استفاده از خدمات استاده

  1. متخصص استاده موظف به ارائه رسید و درج قیمت (در برخی موارد به صورت حدودی) و زمان تحویل کالا در رسید به‌صورت مکتوب است.
  2. قیمت ارائه خدمت ( دستمزد، ایاب و ذهاب، کالا ) از طرف دفتر مرکزی استاده به شما اعلام می‌شود. قبل از تحویل کالا به متخصص استاده یا ارائه خدمت در محل شما، حتما قیمت ارائه خدمت را مجدد با متخصص چک کنید و در رسید دریافتی قیمت درج شود.
  3. حتما در هنگام تحویل کالا به متخصص استاده، از ایشان رسید دریافت کنید.
  4. ملاک تصمیم گیری استاده در زمان بروز مشکل یا اختلافات به وجود آمده، رسیدی است که شما از متخصص دریافت کرده‌اید.
  5. ضمانت‌های کار تا 10 روز بعد از تحویل کار به مشتری به عهده استاده و بعد از آن به عهده متخصص می‌باشد.

درخواست خدمات

برای انجام خدمات تعمیر لوازم برقی منزل، تعمیر مبل، تعمیر صندلی، نقاشی ساختمان و نصب کاغذ دیواری فقط نیاز دارید با استاده تماس بگیرید تا کارشناسان استاده با راهنمایی کامل در زمینه تعمیرات مربوطه در کنار شما باشند. استاده با کنترل و نظارت مستقیم، ضمانت کیفیت خدمات را به شما ارائه خواهد داد.

استاده، در کنار شما است؛

مشاوره و راهنمایی به شما

کارشناسان با تجربه استاده با راهنمایی و مشاوره، برای انجام خدمات در کنار شما خواهند بود. برای مثال در خدماتی مثل تعمیر تلویزیون یا تعمیر مبل به شما گفته می‌شود که آیا تعمیر مبل یا تلویزیون شما به صرف است یا نه، از چه قطعه یا جنسی استفاده کنید بهتره، زمان دقیق برای انجام کار، و…

قیمت شفاف

قیمت گذاری همیشه برای کارهای خدماتی بزرگترین چالش بوده. استاده به شما قیمت شفاف اعلام می‌کند و اگر قیمت از چیزی که از اول به شما اعلام شده بیشتر شود، شما هیچ تعهدی به پرداخت اون هزینه ندارید.

یک مشاور اختصاصی در استاده دارید

شما برای انجام هر خدمتی در استاده یک مشاور اختصاصی دارید؛ مشاور شما، تجربه بالایی در زمینه کار شما دارد و مسئول انجام و پیگیری کار شما است. هر مشکلی یا اتفاقی در روند کار شما پیش بیاد فقط کافی ایت که به مشاور خودتون در استاده اطلاع دهید.

پرداخت هزینه بعد از انجام کار ( بدون پیش پرداخت )

خدمات نقاشی ساختمان، کاغذ دیواری، تعمیر مبل و تعمیر صندلی استاده شامل ویژگی پرداخت بعد از انجام کار است. بعد از اینکه کار به شما تحویل داده شد و شما از کیفیت خدمت انجام شده راضی بودید، هزینه کامل را پرداخت می‌کنید. ( در صورت ایجاد مشکل و نارضایتی، کارشناس شما یا کارشناس دیگری پیگیر مشکل/مشکلات خواهد بود )

بازدید و کارشناسی رایگان

خدماتی که نیاز به کارشناسی/بازدید در محل داشته باشند ( مثل: نقاشی ساختمان، نصب کاغذ دیواری، تعمیر مبل ) به صورت رایگان از طرف سرویس‌کارهای استاده انجام می‌شوند.

فرایندهای شفاف

اعلام فرایندهای شفاف از طرف استاده قبل از انجام هر کاری می‌تواند دید خوبی درباره انجام آن خدمت به شما بدهد. مثال زیر مراحل تعمیر مبل در استاده است.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

دستورالعمل‌های استفاده از خدمات استاده

  1. متخصص استاده موظف به ارائه رسید و درج قیمت (در برخی موارد به صورت حدودی) و زمان تحویل کالا در رسید به‌صورت مکتوب است.
  2. قیمت ارائه خدمت ( دستمزد، ایاب و ذهاب، کالا ) از طرف دفتر مرکزی استاده به شما اعلام می‌شود. قبل از تحویل کالا به متخصص استاده یا ارائه خدمت در محل شما، حتما قیمت ارائه خدمت را مجدد با متخصص چک کنید و در رسید دریافتی قیمت درج شود.
  3. حتما در هنگام تحویل کالا به متخصص استاده، از ایشان رسید دریافت کنید.
  4. ملاک تصمیم گیری استاده در زمان بروز مشکل یا اختلافات به وجود آمده، رسیدی است که شما از متخصص دریافت کرده‌اید.
  5. ضمانت‌های کار تا 10 روز بعد از تحویل کار به مشتری به عهده استاده و بعد از آن به عهده متخصص می‌باشد.

درخواست خدمات