روش کار استاده

برای انجام خدمات تعمیر مبل، تعمیر صندلی، نقاشی ساختمان و نصب کاغذ دیواری فقط نیاز دارید با استاده تماس بگیرید تا کارشناسان استاده با راهنمایی کامل در زمینه تعمیر مبل در کنار شما باشند. استاده با کنترل و نظارت مستقیم، ضمانت کیفیت خدمات را به شما ارائه خواهد داد.

استاده، در کنار شما است؛

مشاوره و راهنمایی به شما

کارشناسان با تجربه استاده با راهنمایی و مشاوره، در کنار شما برای انجام خدمات خواهند بود. برای مثال در خدماتی مثل تعمیر مبل یا صندلی به شما گفته می‌شه که آیا تعمیر مبل شما به صرف است یا نه، از چه پارچه یا چرمی استفاده کنید بهتره، متراژ واقعی پارچه یا چرم، زمان دقیق برای انجام کار، چه رنگی استفاده بشه و...

قیمت شفاف

قیمت گذاری همیشه برای کارهای خدماتی بزرگترین چالش بوده. استاده به شما قیمت شفاف اعلام می‌کنه و اگر قیمت از چیزی که از اول به شما اعلام شده بود بیشتر بشه، شما هیچ تعهدی به پرداخت اون هزینه ندارید.

یک مشاور اختصاصی در استاده دارید

شما برای انجام هر خدمتی در استاده یک مشاور اختصاصی دارید؛ مشاور شما، تجربه بالایی در زمینه کار شما داره و مسئول انجام و پیگیری کار شما است. هر مشکلی یا اتفاقی در روند کار شما پیش بیاد فقط کافیه که به مشاوره اعلام کنید و نیازی نیست مستقیم با سرویس‌کار در تماس باشید.

پرداخت هزینه بعد از انجام کار ( بدون پیش پرداخت )

خدمات نقاشی ساختمان، کاغذ دیواری، تعمیر مبل و تعمیر صندلی استاده شامل ویژگی پرداخت بعد از انجام کار است. بعد از اینکه کار به شما تحویل داده شد و شما از کیفیت خدمت انجام شده راضی بودید، هزینه کامل را پرداخت می‌کنید.. ( در صورت ایجاد مشکل و نارضایتی، کارشناس شما یا کارشناس دیگری پیگیر مشکل/مشکلات خواهد بود )

بازدید و کارشناسی رایگان

خدماتی که نیاز به کارشناسی/بازدید در محل داشته باشند ( مثل: نقاشی ساختمان، نصب کاغذ دیواری، تعمیر مبل ) به صورت رایگان از طرف سرویس‌کارهای استاده انجام می‌شوند.

فرایندهای شفاف

اعلام فرایندهای شفاف از طرف استاده قبل از انجام هر کاری می‌تونه دید خوبی درباره انجام آن خدمت به شما بدهد. مثال زیر مراحل تعمیر مبل در استاده است.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

تعمیرات مبل در استاده

درخواست خدمات

برای انجام خدمات تعمیر مبل، تعمیر صندلی، نقاشی ساختمان و نصب کاغذ دیواری فقط نیاز دارید با استاده تماس بگیرید تا کارشناسان استاده با راهنمایی کامل در زمینه تعمیر مبل در کنار شما باشند. استاده با کنترل و نظارت مستقیم، ضمانت کیفیت خدمات را به شما ارائه خواهد داد.

استاده، در کنار شما است؛

مشاوره و راهنمایی به شما

کارشناسان با تجربه استاده با راهنمایی و مشاوره، در کنار شما برای انجام خدمات خواهند بود. برای مثال در خدماتی مثل تعمیر مبل یا صندلی به شما گفته می‌شه که آیا تعمیر مبل شما به صرف است یا نه، از چه پارچه یا چرمی استفاده کنید بهتره، متراژ واقعی پارچه یا چرم، زمان دقیق برای انجام کار، چه رنگی استفاده بشه و…

قیمت شفاف

قیمت گذاری همیشه برای کارهای خدماتی بزرگترین چالش بوده. استاده به شما قیمت شفاف اعلام می‌کنه و اگر قیمت از چیزی که از اول به شما اعلام شده بود بیشتر بشه، شما هیچ تعهدی به پرداخت اون هزینه ندارید.

یک مشاور اختصاصی در استاده دارید

شما برای انجام هر خدمتی در استاده یک مشاور اختصاصی دارید؛ مشاور شما، تجربه بالایی در زمینه کار شما داره و مسئول انجام و پیگیری کار شما است. هر مشکلی یا اتفاقی در روند کار شما پیش بیاد فقط کافیه که به مشاوره اعلام کنید و نیازی نیست مستقیم با سرویس‌کار در تماس باشید.

پرداخت هزینه بعد از انجام کار ( بدون پیش پرداخت )

خدمات نقاشی ساختمان، کاغذ دیواری، تعمیر مبل و تعمیر صندلی استاده شامل ویژگی پرداخت بعد از انجام کار است. بعد از اینکه کار به شما تحویل داده شد و شما از کیفیت خدمت انجام شده راضی بودید، هزینه کامل را پرداخت می‌کنید.. ( در صورت ایجاد مشکل و نارضایتی، کارشناس شما یا کارشناس دیگری پیگیر مشکل/مشکلات خواهد بود )

بازدید و کارشناسی رایگان

خدماتی که نیاز به کارشناسی/بازدید در محل داشته باشند ( مثل: نقاشی ساختمان، نصب کاغذ دیواری، تعمیر مبل ) به صورت رایگان از طرف سرویس‌کارهای استاده انجام می‌شوند.

فرایندهای شفاف

اعلام فرایندهای شفاف از طرف استاده قبل از انجام هر کاری می‌تونه دید خوبی درباره انجام آن خدمت به شما بدهد. مثال زیر مراحل تعمیر مبل در استاده است.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

تعمیرات مبل در استاده

درخواست خدمات