0

سلام دو لنگه درب نو اتاق خواب ها را که نصب میباشد دو سانت از عرض کم میباشد آیا این قابل رفع میباشد یا خیر؟

پاسخ به سوال