16 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام من یک صندوق بزرگ قدیمی دارم که احتیاج به مرمت داره و میخوام به عنوان کنسول ازش استفاده کنم چون خیلی سنگینه ترجیح میدم در منزل اینکار انجام بشه آیا امکانش هست؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
16 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام من یک صندوق بزرگ قدیمی دارم که احتیاج به مرمت داره و میخوام به عنوان کنسول ازش استفاده کنم چون خیلی سنگینه ترجیح میدم در منزل اینکار انجام بشه آیا امکانش هست؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید