0

سلام.
درب چوبی سرویس بهداشتی از پایین باد کرده و رویی در بلند شده . یشنهاد شما جهت تعمیر اون چیه ؟

انتخاب به عنوان بهترین پاسخ