0

سلام.کار نکردن جرقه زن پکیج و روشن شدن چراغ قرمز رنگ در پکیج فرولی به چه دلیل می‌باشد.بعضی وقتهاممکن است در طول حمام کردن چند بار پیش آید.گاهی اوقات هم مسأله ای پیش نمی‌آید.مرسی

پرسیدن سوال