15 مشاهدهانتخاب نشده
0

در نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک برای ساختن رنگ زرد چه رنگهایی را باید ترکیب کنم

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
15 مشاهدهانتخاب نشده
0

در نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک برای ساختن رنگ زرد چه رنگهایی را باید ترکیب کنم

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید