8 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام وقتتون بخیر ساعت مچی من یکی از پینهای بندش شکسته توی شهرستان هر ساعت سازی که بردم گفتن نمیتونن تعویضش کنن جایی هستش که ساعت رو بصورت پستی براشون ارسال کنم و تعمیر کنن و برام بفرستن؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
8 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام وقتتون بخیر ساعت مچی من یکی از پینهای بندش شکسته توی شهرستان هر ساعت سازی که بردم گفتن نمیتونن تعویضش کنن جایی هستش که ساعت رو بصورت پستی براشون ارسال کنم و تعمیر کنن و برام بفرستن؟

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید