0

بعد از چنددقیقه آب گرمکن رو روشن میکنیم تا درجه 30 میرسه دومرتبه خاموش میشه وبه زحمت روشن میشه در زیر پیچ تنظیم درجه دوتا پیچ تنظیم هست آیا تغییر در اونها تاثیری در تنظیم درجه ترموکوپل داره

تغییر وضعیت به انتشار