0

وقتی شیر آب گرم رو باز میکنم پکیج روشن‌‌ میشه ولی همینکه آب جوش میشه خاموش میشه

تغییر وضعیت به انتشار