حل شده1.56K مشاهدهپکیج
3

سلام
پکیج ما وقتی روی زمستان تنظیم میشه بعد از چند دقیقه صدا میده و خاموش میشه.
قبلا هم یک بار شیر تخلیش فعال شد و همه جارو آب ورداشت و از اون به بعد فقط روی حالط تابستان گذاشتیم و داره کار می کنه.
ممنون میشم کمک کنید که مشکل از کجاست

تغییر وضعیت به انتشار
6

لطفا موارد زیر برای حالط زمستان پکجی چک کنید
1-دما نماید کمتر از 80 درجه باشه. اگر کمتر از 80 باشه پکیج در فصل زمستان روشن نخواهد شد.
2-چک کنید ببینید که دستگیره پلاستیکی که دما تنظیم میکنید و نمایشگر درست کار می کنه یا نه
3-احتمال دارد که فنر شیر بای پاس جرم گرفته باشد و پکیج نتواند آب گرم را داخل شوفاژ ویا لوله ها انتقال دهد و این مورد باعث شده شیر اطمینان پکیج شما فعال شود
4-فشار گاز و قطعی برق وصل شده به پکیج را هم بررسی کنید که همه چیز به درستی کار می کند
5-میزان آب موجود در پکیج هم بررسی کنید
6-احتمال دارد که مشکل از هوا موجود در شوفاژها باشد. در حالط زمستان شوفاژ ها فعال می شوند. اولین کار به نظر من هواگیری شوفاژ است. معمولا با هواگیری شوفاژ مشکل خاموش شدن پکیج در زمستان حل میشه

اگر این موارد شمکل شما حل نکرد یا پمپ پکیج مشکل دارد یا برد آن یا یکی از قطعات موجود در پکیج

انتخاب به عنوان بهترین پاسخ
0
شرکت تاسیساتی ژابیز (کاربر مهمان)

اگر پکیج شما بوتان باشه باید دونه دونه موار زیر چک کنید
دما نباید زیر 80 درجه باشه و پکیج شما روشن نمیشه
خیلی دیده شده که خار تنظیم دما پکیج از داخل شکسته شده و امکان تنظیم درجه مناسب وجود نداره
اگر ترموستات اتاقی خراب باشه نمیتونه فرمان بده برای روشن شدن پکیج. ترموستات اتاقی به ترموستات پکیج فرمان میده که پکیج روشن بشه
رسوب زیاد بر روی فنر بای پاس

پاسخ به سوال
پاسخ خود را بنویسید
حل شده1.56K مشاهدهپکیج
3

سلام
پکیج ما وقتی روی زمستان تنظیم میشه بعد از چند دقیقه صدا میده و خاموش میشه.
قبلا هم یک بار شیر تخلیش فعال شد و همه جارو آب ورداشت و از اون به بعد فقط روی حالط تابستان گذاشتیم و داره کار می کنه.
ممنون میشم کمک کنید که مشکل از کجاست

تغییر وضعیت به انتشار
6

لطفا موارد زیر برای حالط زمستان پکجی چک کنید
1-دما نماید کمتر از 80 درجه باشه. اگر کمتر از 80 باشه پکیج در فصل زمستان روشن نخواهد شد.
2-چک کنید ببینید که دستگیره پلاستیکی که دما تنظیم میکنید و نمایشگر درست کار می کنه یا نه
3-احتمال دارد که فنر شیر بای پاس جرم گرفته باشد و پکیج نتواند آب گرم را داخل شوفاژ ویا لوله ها انتقال دهد و این مورد باعث شده شیر اطمینان پکیج شما فعال شود
4-فشار گاز و قطعی برق وصل شده به پکیج را هم بررسی کنید که همه چیز به درستی کار می کند
5-میزان آب موجود در پکیج هم بررسی کنید
6-احتمال دارد که مشکل از هوا موجود در شوفاژها باشد. در حالط زمستان شوفاژ ها فعال می شوند. اولین کار به نظر من هواگیری شوفاژ است. معمولا با هواگیری شوفاژ مشکل خاموش شدن پکیج در زمستان حل میشه

اگر این موارد شمکل شما حل نکرد یا پمپ پکیج مشکل دارد یا برد آن یا یکی از قطعات موجود در پکیج

انتخاب به عنوان بهترین پاسخ
0
شرکت تاسیساتی ژابیز (کاربر مهمان)

اگر پکیج شما بوتان باشه باید دونه دونه موار زیر چک کنید
دما نباید زیر 80 درجه باشه و پکیج شما روشن نمیشه
خیلی دیده شده که خار تنظیم دما پکیج از داخل شکسته شده و امکان تنظیم درجه مناسب وجود نداره
اگر ترموستات اتاقی خراب باشه نمیتونه فرمان بده برای روشن شدن پکیج. ترموستات اتاقی به ترموستات پکیج فرمان میده که پکیج روشن بشه
رسوب زیاد بر روی فنر بای پاس

پاسخ به سوال
پاسخ خود را بنویسید