23 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام شیر اطمینان قطره قطره اب میده حتی در دمای پایین حتی تعویض هم کردم ولی بازم اب میده مشکل از کجاست

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید
23 مشاهدهانتخاب نشده
0

سلام شیر اطمینان قطره قطره اب میده حتی در دمای پایین حتی تعویض هم کردم ولی بازم اب میده مشکل از کجاست

پرسیدن سوال
پاسخ خود را بنویسید