0

درود.
خودرو هیچ مشکلی نداشته پس از یک روز وقتی مراجعه کردم برق به کلی قطع شده حتی قفل مرکزی هم عمل نمی کند. جعبه فیوز داخلی را چک کردم سالم است. شمع ها تازه تعویض شده. خودرو تیبا مدل ۹۳ است و ۵۰ هزارتا کار کرده. باطری یکبار تعویض شده. مکان خودرو میدان انقلاب است. ایراد و هزینه ی حدودی تعمیر را می خواستم محبت کنید. سپاسگزارم.

تغییر وضعیت به انتشار