0

سلام. دستشویی ما دو ماه پیش از گوشه درب به واحد پایین نم داده بود ته درحال خشک شدن است.
یک لوله کش آمد و گفت احتمالا از سوراخ سنگ توالت اتصال به سیفون لق ماست و باید مواد بریزد که گفت هزینه اش ۵۰۰ هزارتومن میشه.
خواستم ببینم چنین چیزی وجو دارد وآن مواد انقدر گران است؟

تغییر وضعیت به انتشار