برای بستن ESC را فشار دهید

Tag:

تعمیر صندلی اداری

9   مقاله
9
15 دقیقه زمان مطالعه

تقویت و تعویض فوم صندلی اداری و ابر صندلی اداری

تعویض فوم صندلی اداری یکی از خدمات مقرون به‌صرفه برای کاهش هزینه ادارات و سازمان می‌باشد؛ به ویژه اگر تعداد صندلی‌ها به مقدار زیادی باشد. مبلمان‌های اداری نیز به مرور…

5 دقیقه زمان مطالعه

دلایل خرابی زود هنگام قطعات صندلی چیست؟

صندلی اداری ویا صندلی‌های گردان از وسایلی است که معمولا ما بیشتر از اینکه بخوابین از آنها استفاده می‌کنیم. هر آنچه می‌توانیم از خدمات تعمیرات صندلی استاده برای تعمیرات صندلی…