پیشنهادات و انتقادات

در صورت نیاز به ارتباط با واحدهای مدیریت استاده لطفا از طریق این صفحه اقدام نمایید. فرم زیر صرفا جهت ثبت پیشنهادات و انتقادات از متخصصین استاده می‌باشد.

نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
شماره موبایل خود را وارد کنید
نام کامل متخصصی که به او پیشنهاد یا انتقاد دارید.