دسته بندی: چاپ و تبلیغات

در دسته چاپ و تبلیغات استاده مگ به معرفی انواع کارت ویزیت، بروشورهای تبلیغاتی و تراکت و نکات مهمی که هنگام طراحی و انتخاب هر یک باید در نظر داشته باشید از جمله اینکه کدامیک از موارد در تبلیغات و چاپ برای بیزینس شما مناسب‌تر است اشاره خواهد شد..