سنسورهای هوشمند متفاوتی در لباسشویی اسنوا وجود دارد که در صورت بروز خطا و مشکل، باعث ایجاد ارورهایی می‌شوند که آشنایی با آن‌ها برای رفع‌شان لازم است و نیاز ما را به تعمیر لباسشویی کمتر خواهد کرد. “خدمات آنلاین استاده” در این صفحه به بررسی این خطاها و راه برطرف کردن تمام ارور لباسشویی اسنوا می‌پردازد.

جدول ارور لباسشویی اسنوا

ارور لباسشویی اسنواعلت ارور
خطا E1 و E2 لباسشویی اسنوافرمان ندادن هیدروستات به شیر برقی
ارور E4 لباسشویی SNOWAوجود نشتی آب
خطا E5 لباسشویی اسنوامربوط به موتور لباسشویی است
ارورE6  لباسشویی اسنوامربوط به موتور و قطعات آن، اتصال کوتاه، معیوب بودن رله
خطا E7 لباسشویی اسنواخرابی مدار برد، چرخش اشتباه موتور، سوختگی موتور
ارور E8 لباسشویی SNOWAایراد موتور، قفل شدن سوکت، قطع سیم کشی، خرابی مدار برد
خطا E9 لباسشویی اسنوااتصال کوتاه مدار بردخرابی هیدروستات
ارور H2 لباسشویی اسنواخرابی ترموستات یا ترمیستور
خطا H4 لباسشویی اسنوادمای بالای بیش از حد دستگاه
ارور H5 لباسشویی SNOWAدمای بالای آب
خطا H8 لباسشویی اسنوادمای بالای المنت، خراب شدن برد، سطح آب داخل مخزن پایین است، المنت بدون آب کار .می‌کند
ارور IB لباسشویی اسنوا  خرابی برد و ترانسور
خطا LB لباسشویی اسنوا خطا OE لباسشویی اسنواخراب و فرمان ندادن قفل درب لباسشویی
ارور PFE لباسشویی اسنواتخلیه نشدن آبخرابی برد
خطا LE لباسشویی اسنوابسته نشدن درب لباسشویی
ارور 0E لباسشویی SNOWAایراد در مسیر تخلیه
ارور UE لباسشویی اسنواعدم تراز لباسشویی پیچیدن لباس
خطا IE لباسشویی اسنوابسته بودن شیر آب، انسداد فیلتر ورودی آب، خراب بودن شیر برقی، خرابی پمپ تخلیه، معیوب بودن هیدروستات، خرابی برد

خطا E1 لباسشویی اسنوا

این ارور لباسشویی اسنوا به این علت ایجاد می‌شود که هیدروستات قادر نیست به شیر برقی فرمان دهد. احتمال دارد مشکل از خود هیدروستات باشد که خراب است، و یا شلنگ هیدروستات مشکل داشته باشد. اگر شیر آب نیز بسته باشد، با این ارور مواجه می‌شوید. اطمینان داشته باشید که فیلتر ورودی تمیز است.

ارور E2 لباسشویی اسنوا

این ارور لباسشویی اسنوا به علت عدم هماهنگی و کار صحیح بین هیدروستات و شیر برقی است. این خطا به خاطر آسیب در هیدروستات اتفاق می‌افتد. البته امکان دارد خرابی مربوط به شیر برقی باشد. برای رفع این خطا باید هیدروستات و شیر برقی چک شود. اگر مهارت کافی در این کار ندارید، از تکنسین‌های استاده در این زمینه کمک بگیرید.

خطا E4 لباسشویی اسنوا

این ارور لباسشویی اسنوا زمانی ایجاد می‌شود که شما در نقطه‌ای از لباسشویی نشتی آب دارید. در این صورت باید بررسی کنید و نشتی را از بین ببرید. نقاطی که ممکن است نشتی در آن‌ها رخ داده باشد عبارتند از:

  • لوله ورودی آب
  • لوله تخلیه آب
  • اتصالات زیر ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E5 لباسشویی اسنوا

اگر با این ارور لباسشویی SNOWA مواجه شدید، بدانید که مربوط به موتور لباسشویی است. ممکن است موتور خراب شده باشد که در این صورت باید تعویض صورت بگیرد و تعمیر بی فایده است؛ اما اگر چرخش موتور مختل شده است و یا قطعات آن مثل برد مدار موتور معیوب شده باشد، تعمیر امکان‌پذیر است و باید از فرد ماهر در این زمینه کمک بگیرید. کارشناسان استاده برای رفع این خطا به شما کمک می‌کنند.

خطا E6 لباسشویی اسنوا

این ارور لباسشویی اسنوا می‌تواند نشانه سوختگی موتور و یا معیوب بودن سیم‌کشی آن باشد. اگر موتور سوخته باشد، حتما باید تعویض صورت بگیرد تا خطا برطرف شود؛ اما اگر سیم‌کشی و یا سوکت موتور مشکل داشته باشد، توسط تکنسین ماهر باید بررسی و رفع شود. ممکن است مشکل از رله باشد که باید بررسی شود و در صورت نیاز، تعویض شود. اتصال کوتاه نیز عامل ایجاد این خطاست. اگر مدار اتصال کوچک شده باشد، باید بررسی و تعویض صورت بگیرد.

ارور E7 لباسشویی اسنوا

این ارور لباسشویی اسنوا می‌تواند به دلیل سوختگی موتور، چرخش اشتباه موتور و یا اتصال کوچک مدار برد و معیوب شدن مدار برد باشد که باید توسط تکنسین ماهر بررسی شوند. اگر موتور سوخته باشد، باید تعویض صورت بگیرد. برای بررسی و رفع این ارور، با کارشناسان استاده تماس بگیرید.

خطا E8 لباسشویی اسنوا

این ارور لباسشویی به دلایل زیر رخ می‌دهد.

  • خرابی موتور: در این صورت، موتور باید تعویض شود
  • قفل شدن سوکت: در این صورت سوکت باید تعویض شود
  • سیم کشی: در این صورت سیم کشی باید بررسی و مشکل برطرف شود
  • خرابی مدار برد: اگر خراب شده باشد باید تعویض شود

برای بررسی این ایرادات و رفع آن‌ها از تکنسین ماهر کمک بگیرید. استاده با معرفی تعمیرکاران ماشین لباسشویی شما  را در این زمینه کمک می‌کند.

ارور E9 لباسشویی اسنوا

اگر این ارور لباسشویی استوا مربوط به هیدروستات باشد، باید مقاومت آن چک شود که درست باشد، در شرایط دیگر باید عوض شود، یا ممکن است مدار برد اتصال کوچک شده باشد که در این صورت نیز باید عوض شود.

خطا H2 و H4 لباسشویی اسنوا

در صورت مواجه شدن با ارور H2، مشکل از ترموستات یا ترمیستور است. آن‌ها را بررسی و در صورت نیاز تعویض انجام دهید. اگر مهارت کافی ندارید، کارشناسان استاده به شما کمک می‌کنند.

اگر مدار برد خراب شده باشد، ممکن است ارور H4 لباسشویی اسنوا را مشاهده کنید. ممکن است در اثر بیش از حد گرم شدن المنتی که در درام گرم کننده وجود دارد، دما بالا رفته باشد، پس باید بررسی شود. در غیر این صورت مشکل از مقاومت ترمیستور یا سطح آب است. آن‌ها را بررسی کنید. اگر رفع نشد، با کارشناسان استاده تماس بگیرید.

خطا H5 لباسشویی اسنوا

این ارور به علت دمای بالای آب ظاهر می‌شود و برای رفع آن باید ترمیستور را بررسی کنید و اگر معیوب بود، به تعویض آن بپردازید.

ارور H6 لباسشویی اسنوا

اگر مدار برد خراب شده باشد این ارور ظاهر می‌شود، پس آن را بررسی کنید. مقاومت المنت را نیز چک کنید. بررسی سیم کشی را نیز انجام دهید. اگر مهات کافی در زمینه سیم کشی و یا آشنایی با برق ندارید، ار دست کاری آن خودداری کنید و این امر را به نیروی متخصص بسپارید.

خطا H8 لباسشویی اسنوا

در صورت مشاهده این ارور، سطح آب مخزن بررسی شود. همچنین ممکن است مشکل از دمای بالای المنت باشد که باید آن بررسی شود. مدار برد نیز اگر خراب شده باشد، می‌تواند این خطا را باعث شود، پس بررسی و در صورت خرابی باید تعویض شود.

ارور IB لباسشویی SNOWA

این ارور می‌تواند مربوط به ترانسور یا برد باشد و اگر برد خراب باشد، باید بررسی  شود. ترانسور نیز بررسی شود تا خطا رفع شود.

خطا LB لباسشویی اسنوا

در صورت بروز این خطا ممکن است قفل درب معیوب باشد و یا برد آسیب دیده باشد. حتی ممکن است درب باز باشد. پس آنها را بررسی کنید.

ارور OE لباسشویی اسنوا

این خطا از ماشین لباسشویی اسنوا مربوط به مدت زمان تخلیه آب است. در این صورت یا مشکل از پمپ تخلیه است که باید چک شود، و یا ممکن است شلنگ مشکلی داشته باشد.

خطا PFE و LE لباسشویی اسنوا

در خطا PFE لباسشویی اسنوا، تخلیه آب با مشکل مواجه شده است که ممکن است مشکل از پمپ تخلیه  یا مدار باشد و آن‌ها را بررسی و رفع کنید. در صورت نداشتن مهارت کافی، از تکنسین‌های ماهر استاده کمک بگیرید.

در ارور LE لباسشویی اسنوا، درب بسته نشده پس موانع را بررسی کنید.

خطا 0E لباسشویی اسنوا

این خطا مربوط به مسیر تخلیه است و باید پمپ تخلیه و شلنگ تخلیه بررسی و در صورت عیب دار باودن، برطرف شود.

خطا UE لباسشویی اسنوا

در این ارور لباسشویی اسنوا باید تراز بودن لباسشویی بررسی شود و لباس ها دوباره با نظم بیشتر وارد ماشین شوند. اگر مهارت کافی برای انجام این کار را ندارید، از کارشناسان استاده کمک بگیرید.

ارور IE لباسشویی اسنوا

این خطای لباسشویی اسنوا می‌تواند دلایل متعدد از جمله خرابی هیدروستات، مشکل شیر ورودی، مشکل فیلتر  آب ورودی، مشکل تخلیه آب و خراب یبرد باشد. همه‌ی این موارد باید به ترتیب بررسی شوند تا عیب یابی و رفع عیب صورت بگیرد.

طبقه بندی شده در