معمولا دیوار اکثر خانه‌ها دارای ترک هستند. ترک‌هایی که حتی بعد از چند روز از عمر ساختمان نمایان می‌شوند و ترک‌هایی که بعد از نقاشی ساختمان خود نمایی می‌کنند. برخی از این ترک‌ها عادی هستند، بخری از کم‌تجربه بودن بنا ساختمان یا نقاش ساختمان به‌وجود می‌آیند و برخی هم خطرناک به دلیل‌های مختلف بر روی دیوار نمایان می‌شودند.

در اینجا سعی شده به صورت ساده دلیل به‌وجود آمد ترک‌های ساختمانی ویا ترک‌های روی دیوار را توضیح دهیم.

انواع ترک بر روی دیوار

اول بدونید که ترک‌های کوچیک و عمق کم نگران کننده نیستند؛ اگر ترک با عمق 5/1 تا 2 سانتیمتر بود، بهش توجه باید کرد.

ترک عمیق دیوار

معمولا به دلیل نشست پی ساختمان است که این مورد خیلی خطرناکه است و باید حتما از یک بنا ساختمان با تجربه درخواست بازدید از ساختمان را بکنید.

ترک‌های افقی

بنا کارشو درست انجام نداده و نشست گرد و غبار در زمان ساختن دیوار باعث میشه دیوارمون به صورت افقی ترک بخوره و اگر عمق زیادی نداشته باشه نگران کننده نیست و با بتونه کاری ترک‌ها پوشیده می‌شوند.

ترک‌های عمودی

اگر بنا ساختمان در مراحلی از بنایی کار را درست انجام ندهد، پی زیر دیوار حرکت می کند و کمر دیوار می‌شکند اگر عرض ترک‌‌‌ها زیاد باشد، باید پیگیری کنید تا مشکل حل شود.

ترک‌های مورب

ترک‌هایی با زاویه 45 درجه این ترک‌ها معمولا برای نشست دیوار است و بسیار خطرناک هستند.

طبقه بندی شده در

با برچسب در

,