رنگ بندی کابل شبکه یا چیدمان سیم‌های کابل شبکه به نوع استفاده سیم‌های زوجی که در کابل شبکه و سوکت آن موجود می‌باشد، مربوط می‌شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که رنگ بندی صحیح در اتصال سوکت به کابل شبکه، نوع ارتباط را مشخص می‌کند. ما در ادامه این صفحه از استاده به استانداردهای موجود در رنگ بندی کابل شبکه و استانداردهای کابل شبکه LAN می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.

از کابل‌ها برای ارتباط دو شبکه مانند دو کامپیوتر، روتر، پایانه و غیره استفاده می‌شود. نحوه رنگ بندی کابل شبکه و ترتیب قرارگیری آنها در سوکت بسیار اهمیت دارد. توجه نکردن به ترتیب درست رنگ‌ها در سوکت شبکه می‌تواند ارتباط کابل شبکه را ناپایدار و ناممکن کند. برخی از افراد رنگ بندی یکسان دو سر شبکه را برای ارتباط کافی می‌دانند؛ در حالی که این موضوع کاملا اشتباه است.

رنگ‌های اصلی کابل شبکه

رنگ بندی کابل شبکه با 8 سیم رنگی صورت می‌گیرد. از این میان، 4 رنگ اصلی بوده و 4 رنگ آن رنگ‌های فرعی است. سبز، آبی، نارنجی و قهوه‌ای 4 رنگ اصلی هستند. رنگ‌های فرعی هم ترکیبی از رنگ‌های اصلی با رنگ سفید هستند. به این ترتیب که برخی از آنها سفید سبز، سفید نارنجی و سفید قهوه‌ای هستند. سیم کشی روکار تلفن در ساختمان به دلیل نویز را در استاده بخوانید.

رنگ اصلی همراه رنگ فرعی به صورت زوج محسوب می‌شوند. به همین ترتیب هم رنگ سبز و سفید در کنار هم زوجی هستند که به هم پیچیده شده‌اند. رنگ‌های اصلی هر کدام وظایفی دارند. برای مثال رنگ اصلی سبز برای فرستادن علامت مثبت و رنگ فرعی سفید و سبز برای فرستادن علامت منفی است. هر دوی این رنگ‌ها در کنار هم کار انتقال داده را هم انجام می‌دهند.

از رنگ آبی و سفید برای انتقال صدا بهره گرفته می‌شود. رنگ سفید و نارنجی نیز برای دریافت داده است. ترکیب سفید قهوه‌ای و قهوه‌ای هم برای ایجاد لینک کمکی کاربرد دارد.

استانداردهای کابل شبکه LAN

استانداردهای کابل شبکه LAN

در میان هشت سیم و هشت رنگ، چهار عدد از آنها که اصلی هستند، مسئولیت فرستادن علامت را بر عهده دارند. 4 سیم دیگر هم برای استفاده از سرعت‌های بالا مانند 1000 و دیگر استفاده‌های جانبی در نظر گرفته شده است. برای سوکت زدن هم از دو مدل عنوان استاندارد A و B استفاده می‌شود. در سیم کشی این دو استاندارد دستور همه رنگ‌ها ثابت است. در این شرایط فقط جایگاه رنگ نارنجی و سفید نارنجی با جایگاه رنگ‌های سبز و سفید سبز عوض می‌شود.

درواقع استاندارد کابل کشی یعنی حفظ استانداردهای جهانی مانند TIA و BICSI. این استانداردها دربردارنده انجام و پیاده سازی پریزها، کانکتورها، کابل‌ها، اتصالات و… تجهیزات مربوط به آن و دیگر تجهیزات پسیو شبکه است. از این تجهیزات به‌منظور طراحی، تست، نصب، کیفیت راندمان سیستم‌های مورد نظر برای انجام کابل کشی شبکه بهره می‌گیرند.

معمولا کابل کشی ساختار یافته در قیاس با کابل کشی سنتی، هزینه‌های بیشتری دارد. اما در حقیقت یک سرمایه گذاری بلند مدت به حساب می‌آید. درواقع کابل کشی استاندارد بر اساس اصول فنی و مهندسی انجام شده و می‌تواند هزینه‌های آینده را برای تعمیر و راه اندازی شبکه به میزان زیادی کاهش دهد. بنابراین اجرای صحیح و رعایت استانداردها در تامین شبکه کابلی بسیار مهم است.

رنگ بندی سوکت شبکه دو استاندارد دارد که نظم رنگ‌ها در این دو استاندارد کابل کشی حائز اهمیت است. قاعده رنگ بندی کاربرد این سوکت در تجهیزات شبکه است. به این ترتیب که اگر 2 دستگاه به هم وصل شوند، باید از رنگ بندی CROSS استفاده شود و اگر نیاز باشد میان دو PC پیوستگی برقرار کنیم باید از رنگ بندی Straight استفاده کنیم.

رنگ بندی Straight کابل شبکه

در نوع اول که به آن اشاره کردیم، برای ارتباط سوئیچ به روتر، سوئيچ به کامپيوتر و هاب به کامپيوتر کاربرد دارد. به این نوع کابل مستقیم یا Straight می‌گویند. در کابل‌های شبکه مستقیم یا Straight ،ابتدا و انتهای کابل با ترتیب رنگی مشابه ضرب می‌شوند.

هرگاه بخواهیم کامپیوتر را به یکی از تجهیزات شبکه‌ای همچون سوئیچ، روتر، اکسس پوینت یا … وصل نماییم، از این نوع کابل می‌توان بهره برد.

رنگ بندی کابل شبکه نوع Cross

در این نوع از کابل جهت تماس دو پایانه مانند سوئيچ به سوئيچ، سوئيچ به هاب، هاب به هاب، روتر به روتر، کامپيوتر به کامپيوتر و روتر به کامپيوتر به کار گرفته می‌شود و به آن کابل Cross می‌گویند. در این نوع کابل، رنگ‌های استفاده شده اول و آخر کابل باهم یکسان نمی‌باشند.

درواقع داشتن رنگ بندی سیم‌ها به دلیل روی ندادن خطا در سوکت ‌زنی یا کیستون زدن کابل‌ها در نظر گرفته می‌شود. در صورت نبودن این رنگ‌ها مرتب کردن دوباره کابل شبکه امکان پذیر نیست و کار را دشوار می‌کند. با استفاده از این رنگ بندی، تکنسین‌ها به راحتی می‌توانند وظیفه هرکدام را به راحتی شناسایی کنند و برای رفع مشکل سریع‌تر اقدام کنند.

طبقه بندی شده در