حضور و وجود آسانسور این روزها در منازل امری عادی و ضروری به نظر می‌رسد، که این حضور نیاز به فراهم شدن شرایطی نیز دارد. یکی از این شرایط، نگهداری صحیح و اصولی آسانسور است که اگر به درستی رعایت نشود، باعث دردسر اهالی ساختمان و حتی به وجود آمدن خطرات جانی خواهد شد.

یکی از الزامات ساختمان‌های دارای آسانسور، داشتن قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور است که باید با یک پیمانکار معتبر منعقد شود تا مشکلات مربوط به آسانسور را مرتفع کند و در زمان‌های لازم بتوان از خدمات آن‌ها بهره برد. از مزیت‌های داشتن قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور، دریافت خدمات اصولی و با قمیت مناسب، داشتن تعهد به خاطر تضمین قرارداد از سوی پیمانکار، سرویس‌دهی به موقع و اطمینان و آسایس خاطر از سوی اهالی ساختمان است. در ادامه این نوشته قصد داریم نمونه‌ای از قرارداد تعمیر آسانسور را به صورت اصولی ببینیم.

نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور

این قرارداد فی‌مابین شرکت/ خانم/ آقا ………….. به شماره ملی / ثبت ……..، شماره تلفن …. و آدرس ………… که از این پس در این قرارداد به اختصار کافرما نامیده خواهد شد و شرکت/ خانم/ آقا ………….. به شماره ملی / ثبت ……..، شماره تلفن …. و آدرس ………… که از این پس در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده خواهد شد؛ منعقد می‌شود که هر دو طرف ملزم به اجرای تمامی مفاد و شرایط این قرارداد هستند. در صورت تغییر شماره تماس یا آدرس این موضوع می‌بایست ظرف ده روز کاری به اطلاع طرفین برسد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

نگهداری، سرویس آسانسور و تعمیر یک دستگاه آسانسور و تجهیزات جانبی آن به مشخصات فنی ………… نصب شده در پروژه مسکونی/ ساختمان … به نشانی ………

ماده ۲- مدت و محل قرارداد

این قرارداد از تاریخ …. تا تاریخ …. خواهد بود و محل انجام مفاد این قرارداد و ارائه خدمات موضوع قرارداد شهرستان ….. است.

ماده ۳- مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد

مبلغ کلی این قرارداد برای انجام موضوع قرارداد که نگهداری، سرویس و تعمیر یک دستگاه آسانسور است، مبلغ …. ریال است که این مبلغ به صورت ماهیانه ….. ریال بعد از صدرو فاکتور از سوی پیمانکار و تایید آن و خدمات انجام شده از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود.

تبصره ۱) از هر پرداخت … درصد کسر و به عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما باقی خواهد ماند. این مبلغ بعد از اتمام تاریخ قرارداد، به پیمانکار بازگردانده خواهد شد.

تبصره ۲) از مبالغ پرداختی توسط کارفرما مالیات کسر خواهد شد و رسید پرداخت به سازمان امور مالیاتی به پیمانکار تحویل داده خواهد شد.

تبصره ۳) از پرداخت‌های پیمانکار، ۵ درصد کسر و در پایان قرارداد با ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی از سوی پیمانکار به کارفرما، این مبلغ به پیمانکار بازگردانده خواهد شد.

هزینه تعمیر آسانسور با کیست؟

ماده ۴- تعهدات پیمانکار

  • بازدید دوره‌ای… ماه یکبار از دستگاه آسانسور موضوع قرارداد و تهیه گزارش و  چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور انجام گرفته و ارائه به کارفرما
  • پیمانکار می‌بایست گزارش‌های دوره‌ای، چک لیست‌ها، قطعات استفاده شده برای تعمیر، سرویس یا نگهداری آسانسور استفاه شده را به صورت مکتوب به کارفرما یا نماینده کارفرما ارائه و امضای وی را دریافت کند.
  • پیمانکار می‌بایست … ساعت/ روز بعد از اطلاع خرابی یا نیاز به تعمیر آسانسور از سوی کارفرما، اقدام به برطرف کردن مشکل نماید. در صورتی که پیمانکار یا نماینده وی بعد از گذشت این زمان در محل حضور پیدا نکند یا مشکل را به هر دلیلی برطرف نکند؛ کارفرما حق دارد … درصد از مبلغ پرداختی همان ماه را کسر و به پیمانکار پرداخت نکند.
  • پیمانکار موظف به بیمه کردن آسانسور و مسافران آن است.
  • قطعاتی که خراب شده و نیاز به تعویض دارند، باید بعد از تعمیر و دریافت رسید از سوی کارفرما، به کارفرما تحویل داده شود.
  • بعد از اتمام زمان قرارداد، آسانسور و تمام متعلقات آن که به پیمانکار تحویل داده شده است باید طی جلسه‌ای و بعد از دریافت رسید به کارفرما تحویل داده شود.
  • بیمه کردن متخصصین و تکنسین‌های به عهده پیمانکار است و کارفرما در قبال آن‌ها هیچ‌گونه مسئولیت و نقش کارفرمایی ندارد.

ماده ۵- تعهدات کارفرما

کارفرما موظف است بعد از اعلام کتبی پیمانکار برای تعویض و تعمیر قطعات، در اسرع وقت قطعات مورد نیاز پیمانکار را تهیه و به وی تحویل دهد یا با ارائه تاییدیه کتبی به پیمانکار مجوز خرید قطعات را بدهد.

کارفرما موظف به استفاده صحیح از آسانسور است. آسانسور موضوع قرارداد برای جابجایی نفرات است و در صورت استفاده غیر از این (حمل بار، اثاثیه، مصالح ساختمانی) پیمانکار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. کارفرما می‌بایست با نصب تابلو و آگاهی دادن به افراد، این موضوع را به اطلاع همه برساند.

کارفرما موظف است درب اتاقک آسانسور باز و دیگر احتیاجات نیروهای متخصص اعزامی از سوی پیمانکار را برطرف کند.

طبقه بندی شده در

با برچسب در